Плакати

‘За всяка минута, в която се ядосвате, губите шейсет секунди от щастието.’ (Ралф Уолдо Емерсън, американски есеист, преподавател и поет)

Моля, използвайте формуляря по-долу, за да изтеглите плакат. Просто ви молим да отговорите на няколко въпроса, за да ни помогнете да разберем как нашите привърженици ни помагат да популяризираме кампанията.

5 + 10 =

Моля, помогнете ни да популяризираме нашата кампания. Споделете я чрез вашия профил в социалните медии:

This is a campaign of Rotary Club Plovdiv International . The purpose of this website is to raise awareness. The content of these pages cannot replace medical advice or treatment. Always seek the advice of a qualified professional.