Ресурси

„Да сдържаш гняв, е като да хванеш горещи въглища с намерението да ги хвърлиш по някой друг, но в крайна сметка ти си този, който ще се изгори“ (Гаутама Буда)

Това е списък с различни източници, до които можете да получите достъп, за допълнителна информация по въпроса за гнева, за въздействието му върху физическото и емоционалното ни здраве и за стратегиите, които можете да приложите в борбата с проблема.

Информация на английски:

  1. The Australian Psychological Society: Managing your anger
  2. American Psychological Association: Controlling anger before it controls you
  3. Mayo Clinic: Anger management: 10 tips to tame your temper
  4. NHS UK: How to control your anger
  5. Mind, the mental health charity: Anger
  6. The British Association of Anger Management: https://www.angermanage.co.uk
  7. Support Line: Anger Management
  8. Psychologist World: Anger Test
  9. Psychology Today: Anger Management Test

Моля, помогнете ни да популяризираме нашата кампания. Споделете я чрез вашия профил в социалните медии:

This is a campaign of Rotary Club Plovdiv International . The purpose of this website is to raise awareness. The content of these pages cannot replace medical advice or treatment. Always seek the advice of a qualified professional.