‘Ако си разгневен, то, преди да говориш брой до десет; ако силно си разгневен – до сто.’


Томас Джеферсън

Трети президент на САЩ (от 1801 до 1809 г.)

Резултати от проведената във Великобритания анкета

Резултатите са публикувани в доклада „Точка на кипене: проблемът за гнева и какво можем да направим за справяне с него“, изготвен от Фондацията за психично здраве.

Основана през 1949 г., Фондацията за психично здраве е водеща благотворителна организация във Великобритания. Работи в областта на психичното здраве и хората със специални образователни потребности. Можете да научите повече за дейността на Фондацията, като изтеглите пълния ѝ отчет или като посетите уебсайта ѝ: www.mentalhealth.org.uk.

  • Граждани над 18 години, които редовно губят самообладание по време на работа 45% 45%
  • Хора, които не поддържат контакт със съседите си 33% 33%
  • Водачи на МПС от Обединеното кралство, които свидетелстват, че са участвали в пътен инцидент, предизвиквал ярост между участниците в него 80% 80%
  • Хора, които не знаят къде да търсят помощ, когато имат проблеми с чувството за гняв 58% 58%

Къде хората изпитват гняв?

%

При пътуване

%

На работа

%

У дома

%

На почивка

t

Как да се справя?

Вижте какво бихте могли да направите, за да контролирате гнева си.

Как да помогна?

Открийте как може да сте полезни за кампанията.
p

Къде да научите повече

Достъп до източници по темата, предоставящи задълбочена информация.

Моля, помогнете ни да популяризираме нашата кампания. Споделете я чрез вашия профил в социалните медии:

This is a campaign of Rotary Club Plovdiv International . The purpose of this website is to raise awareness. The content of these pages cannot replace medical advice or treatment. Always seek the advice of a qualified professional.